Kegalauan Cowok-Cowok Indonesia tahun 1950-an, Ihiiiiy….

kegalauan cowo 1950-an

 

Haaaaaiiii  cowoooookk…..Lagi galau? Coba yuk, tanding galau sama bapak atau kakek-kakek kita. Hihi…galaunya dahsyatan mana, coba?

Gimana cara tandingnya? Coba aja bandingin kegalauanmu dengan kegalauan cowok-cowo tahun 1950-an, generasi yang saat ini jadi bapak atau kakek kita.  Nih, sengaja saya salin kegalauan cowo tahun 1950-an yang dibahas dalam rubrik konsultasi yang diasuh Ibu Zet  di majalah Waktu tahun 1950-an.

 

pertanyaan: KENAPA LAKI2 SERBA GELISAH DAPAT ISTERI TJANTIK?

TN A.Z. UMAR Djl Hati Senang 5 Makassar (sumpah, bukan bapak  saya!)

1. Pertanjaan tuan yang berbunji: “Betulkan ketjantikan perempuan itu musuh se-besar2nja dari kemerdekaan seorang laki2?” sudah Ibu Zet peladjari. Nampaknya tuan mengharapkan djawaban “betul”, bukankah begitu? Menurut pendapat Ibu, ketjantikan adalah anugerah alam jang istimewa untuk seorang wanita. Walaupun ada lelaki jang kehilangan kemerdekaannya bila beristrikan wanita tjantik,  namun sangat banjak yang mengidamkan dapat istri jang tjantik. Perkataan “musuh” jang tuan pakai terlalu berlebih2an, djikalau seorang laki-laki dapat djodoh seorang istri jang tjantik seharusnya ia bangga dan mentjoba membimbing istrinja jang  tjantik itu, sehingga mendjadi istri jang setia, punja turunan, dan budi pekerti jang mulia. Kalau ia anggap musuh, sudah pastilah wanita itupun akan menganggap laki-laki itu musuh pula. Disamping itu memang ada laki2 jang tidak bebas lagi (bahkan selalu gelisah) karena istrinya tjantik. Itu disebabkan ia takut kehilangan. Laki2 seperti itu tampaknja tjemas selalu dan tjemburu senantiasa. Ketjantikan adalah suatu kenikmatan hidup. Nikmat itu harus dihargakan dan dibawa kedjalan jang baik. Kalau tuan ingin beristrikan wanita tjantik, tuasn djuga harus pandai meminangnja dan harus pertjaya pada diri sendiri. Sekian komentar ibu Zet. 

 

Hihi…lagi mikir dalem nih, Tn Umar ini punya istri cantik trus gelisah? atau dia pingin punya istri cantik gak dapet-dapet, atau gimana ya? Menuruit analisa kalian gimana? *penting*

Tapi beneran deh, kalau Tn Umar bener2 gelisah karena punya istri cantik, ini sungguh menyinggung, menohok dan menggoncang jiwa cowo-cowo jomblo yang udah menyerah untuk berjuang.  “Punya istri cantik kok gelisah, gimana gw yang istripun ga punya coba?” teriak cowok2 lajang gelisah. Udah ah, jangan kebawa perasaan. Ayo, ini saatnya kalian bangkiiit!!! Celingak-celinguk di Jumat malam, asik juga kali.  Jangan kalah sama cowo galau tahun 1950-an bernama Tn Abdullah Anwar yang galau lantaran ada seorang gadis yang suka melambaikan tangan padanya.  Oh ya, kisah galaunya ini jangan bikin kalian  depresi ya…ahaha…

 

TUAN ABDULLAH ANWAR, di sebuah asrama Kutaradja (jadi pingin ngelacak,  hihi). Kalau ada seorang gadis liwat di depan asrama tuan melambaikan  tangan menandakan dia ada perhatian pada tuan untuk berkenalan. Mungkin diam-diam dia telah mengenal nama dan keluarga tuan. Djika dia liwat didjalan, sambil membawa adiknja yang ketjil, tersenjum2 dia mengharap agar tuan kiranja mengerti akan perasaan jang dipendamnja. Tegurlah dengan hormat. Akan tetapi karena tuan masih peladjar, djanganlah peristiwa ini terlalu dibawa berpikir djauh-djauh, karena dapat merusak peladjaran tuan disekolah. Anggap sadjalah dia sebagai orang jang simpati kepada tuan. Nanti kalau tuan sudah tammat sekolah dan sudah dapat pekerdjaan atau sudah sanggup berdiri sendiri, barulah perhububungan itu dibawa kearah hubungan jang bersungguh2. Djadi pentingkanlah dulu menamatkan peladjaran tuan!

 

Ahaha….galaunya cowo tahun 50-an tuh bikin gemes n mangkel kan?

Selamat malam Sabtu….

(ynt)

Iklan

~ oleh warungminum pada Agustus 15, 2014.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: